TeamUp ontrafelt gedragspatronen

Een computerspel met Maya-tempels en mysterie kan bedrijven helpen bij recruitment en de training van teams. Lees hoe de serious game TeamUp gedragspatronen razendsnel blootlegt.

“Je zou dit kunnen zien als een snelkookpan voor menselijk gedrag”, zegt Bas van Nuland, zittend aan een tafel in het kantoor van serious gamingbedrijf The Barn.

Hij klapt een laptop open en wijst naar zijn scherm. “Als je de gedragspatronen van een groep mensen wil bestuderen, kost dat normaal gesproken veel tijd. Maar in dit spel is dat anders.”

Met een paar muisklikken bestuurt hij een poppetje met een capuchontrui in een mysterieuze virtuele omgeving. Het karakter loopt over een eiland met watervallen en heuvels naar een Maya-tempel met een gesloten poort. Als het figuurtje op een ronde tegel stapt, schuift de poort een klein stukje open.

Het spel dat Van Nuland demonstreert heet TeamUp. Het is een seriousgame die The Barn heeft ontworpen om de samenwerking tussen mensen in het bedrijfsleven bloot te leggen en te verbeteren. De spelers zijn bijvoorbeeld medewerkers van een bepaalde afdeling van een bedrijf, of juist sollicitanten van wie de sociale vaardigheden worden getest.

Ze moeten op het eiland gezamenlijk deuren ontgrendelen, watervallen oversteken en mysterieuze putten binnengaan.

“In feite zijn het allemaal puzzels die deelnemers met elkaar moeten oplossen”, zegt Van Nuland. “Ze zijn zo ontworpen dat ze de belangrijkste gedragspatronen binnen een groep snel naar boven laten komen.”

Hij knikt naar het figuurtje op het scherm, dat nog steeds voor een half geopende deur staat.  “Nu denk je misschien dat ik zo de tempel in kan gaan. Maar als ik verder loop, heb ik een probleem.”
Met een simpele muisklik laat hij het karakter in de capuchontrui van de tegel af stappen. Onmiddellijk schuift de deur van de tempel weer dicht. “Je ziet al: dit lukt niet in je eentje.”

Van Nuland wijst naar drie andere poppetjes die in een hoekje van het scherm stil staan. “Je móet samenwerken. Normaal zijn er nog drie spelers, en zij moeten op andere tegels gaan staan om de deur helemaal open te krijgen. Daarna kun je één voor één naar binnen lopen en verder gaan met het gezamenlijk oplossen van puzzels.  

TeamUp puzzel met water spuwers.

De grote vraag van het spel is vooral: hoe verloopt de samenwerking? Tijdens het puzzelen kijkt er een gecertificeerde trainer mee die in kaart brengt wat de dynamiek is in de groep spelers. Vaak wordt snel duidelijk wat er goed en fout gaat in een team.

“Door de opzet van het spel zie je bijvoorbeeld hoe teamleiders hun mensen aansturen”, vertelt Van Nuland. “Sommigen doen dat op een directieve manier, zo van: jij doet dit, en jij dat. Anderen laten de samenwerking organisch ontstaan, en durven de leiding misschien ook tijdelijk uit handen te geven.

Dan roept iemand bijvoorbeeld: ga jij maar voorop, open die tempeldeur, en leg ons straks uit hoe je dat hebt gedaan. Dat is niet goed of fout, het is maar net naar welke stijl jij als bedrijf op zoek bent.”   

Maar ook onderhuidse spanningen of communicatieproblemen komen door TeamUp snel aan de oppervlakte. De grootste klassieker? Twee mensen die vanuit een ander perspectief tegen elkaar praten.
“In het spel heb je allemaal je eigen camerabeeld”, aldus Van Nuland. “Soms zegt iemand: we gaan linksaf, en dan is vanuit het blikveld van de ander juist rechtsaf. Houd je daar rekening mee, of valt je dat niet eens op? Het zegt veel over de manier waarop iemand communiceert.”

Bij zo’n misverstand kan er soms een woordenwisseling ontstaan. “Als er onderling wat speelt tussen twee personen, wordt dat door de puzzels op het eiland heel snel duidelijk. Mensen reageren dan bijvoorbeeld geïrriteerd als de ander niet meteen op de goede plek gaat staan.”

De mysterieuze omgeving met tempels, bunkers, watervallen en vuren speelt een grote rol bij het blootleggen van die gedragspatronen. Het virtuele eiland wakkert de verbeelding van de spelers aan en zorgt ervoor dat ze hun echte omgeving even vergeten.  

“In het begin zijn de spelers zich heel erg bewust van de trainer die hen observeert”, vertelt Van Nuland. Maar al snel gaan ze op in de spelomgeving, en vergeten ze alles daarbuiten. Daardoor laten ze in een serious game als TeamUp veel sneller hun natuurlijke gedrag zien dan bij traditionele gedragstesten.”

TeamUp wordt op dit moment al volop ingezet bij recruitment en de training van teams in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij ASML en de overheid. Het wordt zelfs bij Chinese bedrijven toegepast. Bij The Barn zien ze dan ook volop mogelijkheden om het spel verder te ontwikkelen. In de toekomst worden de poppetjes in capuchontrui op het eiland misschien zelfs bestuurd door scholieren.

“We zouden graag een simpelere versie maken voor kinderen op de middelbare school of zelfs de basisschool”, zegt Van Nuland. “Puur om te kijken: hoe werken ze samen en wat kunnen ze daarin leren?”

Volgens Van Nuland is er in het onderwijs namelijk relatief weinig aandacht voor groepsdynamiek. “Als ik naar mijn eigen schooltijd kijk, moest je natuurlijk wel eens in groepjes samenwerken. Maar dan zei de docent: hoe je het precies doet, zoek je zelf maar uit. Je kreeg daar weinig feedback op. Hier is ook vandaag de dag nog niet veel in veranderd. En dat terwijl samenwerking in het bedrijfsleven ontzettend belangrijk is. Het wordt ook wel een 21st century skill genoemd. Hopelijk kan TeamUp scholieren daarop gaan voorbereiden. Dit spel heeft wat ons betreft heel veel toekomst.”

Popular Post